Vierailu Tyttöjen Talolla

Blogit

Tyttöjen Talo 5.2.2015   Tyttöjentalo

Mielenkiintoiset ikkunat kävelykadun loppupäässä, toisessa kerroksessa olivat ne, jotka herättävät kiinnostuksen. Mitä tuolla tapahtuu? Talo vain tytöille kuten nimi kertoo. Miksi ei muille? Heräsi kysymys, johon halusimme lähteä etsimään vastausta ja otimme yhteyttä Turun Tyttöjen Talon johtajaan Heljä Pitkäseen. Saimme ystävällisen vastauksen ja meidät kutsuttiin vierailulle Turun keskustan toimipisteeseen. Kahdeksan naisen voimin päätimme tarttua kutsuun ja vierailimme Tyttöjen Talolla 5.2.2015.

Kun saavuimme, meidät otettiin vastaan lämpimin tunnelmin ja saimme laittaa villasukat jalkaamme. Kiinnitimme oman narumme ”kävijälaskuriin”. Laskurin ajatus on, että jokainen kävijä kiinnittää tietyn värisen narun kerran vuodessa suureen punottuun köyteen, josta lasketaan kävijät ryhmittäin, yli ja alle 18 -vuotiaat sekä erikseen muut vierailijat. Tyttöjen Talo on kaunis paikka. Sisustuksesta huokuu kodinomaisuus ja luovuutta tukeva ilmapiiri. Tuntuu, että jokainen kävijä on osattu ottaa huomioon omilla yksityiskohdilla. Esimerkiksi nuorille äideille on olemassa oma rauhallinen tila vauvanhoitoa varten. Tila on sisustettu tarvittavilla välineillä ja viehättävillä väreillä. Me siirryimme aloittelevan Siskot-ryhmän tieltä kahvittelemaan ja kuuntelemaan lisää Tyttöjen Talosta huoneeseen, jossa utelias mieli sai lisää ajateltavaa.

On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä kuinka paljon sukupuolta tulisi korostaa nuoren kehittyessä aikuisiksi. Tyttöjen Talolla tehdään sukupuolisensitiivistä tyttötyötä. Sen tarkoitus on auttaa tyttöjä kasvamaan omannäköisiksi naisiksi ja vahvistamaan omaa identiteettiä, johon sukupuoli oleellisesti liittyy. Auttamalla tyttöjä löytämään omat sukupuoleen liittyvät vahvuutensa, heidän on helpompi arvostaa muita, myös toista sukupuolta. Ajatuksena sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä on, ettei ole olemassa yhtä tietynlaista naiseutta vaan jokainen on oman persoonansa ja persoonien välinen ero voi joskus olla jopa suurempi, kuin sukupuolten väliset erot.

Nykypäivän nuorten maailma on kova. Nyky-yhteiskunta on ulkonäkö ja kilpailukeskeinen, jota median vaikutus korostaa. Tämä aiheuttaa paljon paineita nuorille aikuiseksi kasvaville tytöille. Nuoren tytön on tärkeä löytää oma identiteettinsä, pitää itsestään juuri sellaisena kuin on ja luoda terve minäkuva itsestään, jotta hänestä kasvaisi vahva aikuinen nainen. Vastauksen erinomaiseen kysymykseen, miksi Talo vain tytöille tuli käyntimme aikana selvitettyä. Tytöt tarvitsevat oman tilan, jossa tutkia naiseuttaan rauhassa, ilman paineita siitä, miten tytöt ja pojat käyttäytyvät keskenään. On tärkeää olla paikka, jossa voi saada tukea välittäviltä aikuisilta itseään askarruttaviin asioihin. Vierailu Tyttöjen Talolle herätti paljon uusia ajatuksia siitä, miten voimme auttaa ja millaista tukea nuoret tarvitsevat mennäkseen oikeaan suuntaan elämässä eli kasvaa itsenäiseksi omanlaiseksensa naiseksi.

Kirjoittanut naisyhdistyksen naiset: Jutta Valkama ja Tanja Laajalehto

Turun Tyttöjen Talo netissä