Katsaus historiaan XIII: Naisyhdistys punakaartille; ei naisia aseisiin

Historia

Naisyhdistys punakaartille: ei naisia aseisiin

Keväällä 1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeen kunnallisjärjestö kehotti ammatti- ja puolueosastoja asettamaan järjestysmiehiä ja -toimikuntia. Mallia otettiin Helsingistä ja toimeen ryhdyttiin venäläisen sotaväen kehotuksesta.

Turussa järjestystoimikuntien tehtävänä oli mm. huolehtia järjestyksen säilymisestä työpaikoilla. Toiminta keskittyi aluksi työpaikoille, mutta laajeni myöhemmin kohti yleistä järjestyksenpitoa.

Myös huomattava osa naisyhdistyksen jäsenistä toimi, tai oli ainakin nimetty, järjestystehtäviin. Tätä selittää se, että Turussa oli paljon naisvaltaisia työpaikkoja.

Järjestysmiehistä ja toimikunnista kehittyi myöhemmin punakaarti.  Naisyhdistyksen jäsenten runsas mukanaolo järjestystehtävissä ei muodostanut kuitenkaan jatkumoa punakaartiin.

punakaarti
Kuva: ”Susinartut”; Naiset punakaartissa 1918, Suomen kuvalehti

Sodan loppuvaiheessa kaarteihin alettiin värvätä myös naisia. Kaikkiaan punakaartiin liittyi noin 2 000 naista. Koko kaartin vahvuus oli 76 000–77 000 henkeä.

Turun punakaartissa oli myös naiskomppania. Se toimi Turussa pääasiassa vartiointitehtävissä, mutta osallistui sodan loppuvaiheessa taisteluihin punaisten yrittäessä vallata Lahden.

Viimeinen asia – viimeisen johtokunnan kokouksen viimeinen asiapykälä 8. maaliskuuta 1918 – ennen kansalaissodan päättymistä oli naisten osallistuminen ase kädessä sotatoimiin. Sille sanottiin selkeä ei:

Ilmoitettiin, että piirissämme on käynnissä naisten värväys kaartiin. Tämän johdosta keskusteltiin ja tultiin siihen johtopäätökseen ettei ainakaan tällä kerralla kun ei vielä miehiäkään kaikki ole mobilisoitu olisi naiskaartien perustaminen suotavaa. Sitä paitsi katsottiin naisten toista tietä voivan asiamme eteen tuloksia tuottavammin toimia. Tästä päätöksestä päätettiin antaa tieto kaartin piiriesikunnalle ja samassa ilmoitettiin että Naisliittotoimikunta Helsingissä on jyrkästi vastaan naiskaartin perustamista.” (Johtokunnan kokous 8.3.1918)

 

Arto Jokela, Turun sos.dem. naisyhdistyksen historiakirjan kirjoittaja