Katsaus historiaan X: Rauhan puolesta

Historia

Rauhan puolesta

”Naisliittotoimikunnan kehoitus rauhan puolesta sai Turunkin työläisnaisissa voimakasta vastakaikua ja toivottiin hartaasti että kaikkien maiden köyhälistö liittyisi yhteen vaatimaan rauhaa”. (TK 1917)

Näin todettiin naisyhdistyksen toimintakertomuksessa joulupäivänä 1917 Turun kauppatorilla järjestetystä rauhankokouksesta.

Tilaisuus liittyi naisliiton samanaikaisesti eri puolilla maata organisoimiin rauhankokouksiin.

Kokouksessa paheksuttiin myös porvarien hanketta julistaa suojeluskunnat Suomen sotalaitokseksi ja luettiin Hilja Pärssisen laatima alustus ”Sotalaitosko Suomeen”. Lopuksi kuultiin Laina Lehtosen esittämänä runo.

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä kansainvälinen sosialistinen naisliike asettui sodan vastaiselle kannalle. Myös Suomessa naisliitto vastusti sotaa.

Vielä muutama päivää ennen kansalaissodan syttymistä 25.1.1918 naisyhdistys käsitteli kansainvälisen naistenpäivän järjestämistä teemalla sosialidemokraattinen naisliike ja taistelu militarismia vastaan.

Sodan takia päivää ei vietetty.

Arto Jokela, Turun sos.dem. naisyhdistyksen historiakirjan kirjoittaja

naistenpäivä

Kuva: Suomen Kuvalehti 2.4.2012